Tisztelt Látogató !

Dr Ugrósdy GyörgyA Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 2013. évi szerkezeti korszerűsítéseként alakult meg Intézetünk. A KJMI a májusi metamorfózis előtt is összetett intézet volt. A korábbi Közgazdaságtudományi és a Gazdaságelemzési Módszertani Intézet integrációjából alakult 2009-ben. Az Alkalmazott Informatikai Intézet és TATA Kiválósági Központ munkatársaival is volt szakmai és történelmi kapcsolatunk, korábban a Gazdaságelemzési Intézet tanszéke voltak. A KJMI „J”-je is fontos szerepet játszik az Intézeten életében. A jogi ismeretek oktatása ma már nem merül ki az államszerkezet- és működés jogi kereteinek valamint a polgári törvénykezésnek az üzleti életet szabályzó alapkérdéseiben. Szinte minden szakunkhoz, szakirányunkhoz kapcsolódik jogi ismeretet adó kurzus. A pénzügy, a turizmus, a nemzetközi gazdálkodás, az emberi erőforrás gazdálkodás szabályzásának jogi ismereteit külön-külön tárgyként is oktatják tanáraink.

Az Intézet jellegét alapvetően maghatározza az a sokszínűség, amivel az egyetem diákjai találkoznak a tanulmányaik megkezdésekor. Mielőtt elmélyülnek a választott szakma speciális ismereteinek elsajátításába, meg kell tanulniuk, tanulni és egységes szintre kell hozniuk azt a tudást, amit a középiskolai képzés időszakából hoztak. Ezek az ismereti területek a klasszikus közgazdaságtan, gazdaságtörténet, matematika, és az informatika alapjai. Ezek után, de még mindig az alapozásnál tartva következik a statisztika, a jog és alkalmazott gazdaságinformatikai ismerek. Az alapszintű képzések mellett természetesen a mesterképzés tárgyiból is bőven kijut a munkatársainknak. Ne feledkezzünk meg a doktorképzésről sem! A Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola iskolavezetője megalakulása óta, Szűcs István professzor úr volt, Intézetünk munkatársa, korábbi igazgatója. A professzor úr 70 évesen átadta a doktori iskola irányítását, de professzor emeritusként továbbra is aktív szereplője tudományos életünknek.

Az alaptárgyas intézeti dominancia azt az érdekes oktatási szerkezetet hozza magával, amiben az itt dolgozó tanárainknak van a legtöbb karközti átoktatási terhelése, de ugyanakkor szakok, szakirányokból csak kevés kötődik hozzánk. A szakdolgozatukat kevesen írják nálunk, de diplomadolgozatból már lényegesen többet konzultálunk. Nagyon jó eredményeink vannak a TDK, kari és országos szintjén egyaránt. A doktori disszertációk döntő többsége – értelem szerint – hozzánk kapcsolódott.

Tisztelettel,
Dr Ugrósdy György
intézeti igazgató, egyetemi docens