Tanulógazdaság – Innováció Kutatócsoport

Tanulógazdaság – Innováció Kutatócsoport
Learning Economy and Innovation

Vezetője: Dr. Makó Csaba

Titkárság: Szabó Tiborné
e-mail: Szabo.Tiborne@gtk.szie.hu
telefon: +36-(28)-522-000 ext. 1951

Kutatási területek

  • Szervezeti változások és szervezeti innovációk ösztönző és akadályozó tényezői.
  • Tudástípusok a szervezetben, tudástranszfer és menedzsment.
  • Munkaszervezeti modellek (minták) azonosítása a nemzetközi összehasonlító kutatások módszerével.
  • Technológiai és társadalmi-szervezeti innovációk közötti interakciók.
  • Az un. kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkavégzési rendszerek (HPWS) tervezése és bevezetése.
  • Szervezeti innovációk- és tudásfejlesztés jellemzői a feldolgozóipar és az un. tudásintenzív üzleti szolgáltatások (Knowledge Intensive Business Service, KIBS) területén.

Kutatócsoport a SZIE oldalán