Közgazdaságtudományi és Módszertani Kutatócsoport

Vezetője: Dr. Szűcs István

Kutatási területek

 • Kockázatbecslés,
 • Környezeti kockázatok,
 • Klímaváltozás hatása,
 • Klímamodellezés,
 • Elsivatagosodás,
 • Ökoszisztémák,
 • Gazdasági matematika,
 • Matematikai analízis,
 • Statisztika,
 • Közgazdaságtan,
 • Mikroökonómia,
 • Makroökonómia,
 • Agrárgazdaságtan,
 • Természeti kincsek gazdaságtana,
 • Világgazdaságtan,
 • Természetierőforrás-gazdálkodás,
 • Energiagazdálkodás,
 • Földhasznosítás,
 • Kutatási eredmények hasznosítása,
 • K+F fejlesztési politika

Kutatócsoport a SZIE oldalán