Európai Dokumentációs Központ

Európai Dokumentációs Központ
European documentation center (EDC)

A Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék speciális feladatként:

  • Irányítja az Európai Dokumentációs Központ munkáját.
  • Fogadja, nyilvántartja az érkező európai uniós írott és elektronikus dokumentumokat, oktatási és kutatási célból rendelkezésére bocsátja azokat az érdeklődő kollégák és oktatók számára, a dokumentumok rendszerezésével és feldolgozásával segíti az oktatási és kutatási tevékenységet.

Tájékoztató irodák Magyarországon