Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék

Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék
Department of International Economics

Vezetője: Dr. Csáki György

Titkárság: Gréczi Natália
e-mail: Greczi.Natalia@gtk.szie.hu
telefon: +36-(28)-522-000 ext. 1951
 

Tanszék bemutatása, fő célkitűzései

 

Speciális feladatok

  • Ellátja az Intézethez tartozó Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MSc és BA) szak akkreditálását, képzési és koordinációs feladatait, szervezi záróvizsgáit.
  • Irányítja az Európai Dokumentációs Központ munkáját.
  • Fogadja, nyilvántartja az érkező európai uniós írott és elektronikus dokumentumokat, oktatási és kutatási célból rendelkezésére bocsátja azokat az érdeklődő kollégák és oktatók számára, a dokumentumok rendszerezésével és feldolgozásával segíti az oktatási és kutatási tevékenységet.

Oktatott tárgyak

Nemzetközi gazdaságtan
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok
Világgazdaságtan
Nemzetközi marketing
Összehasonlító gazdaságtan
Európai Integráció gazdaságtana
Nemzetközi pénzügyek
Világgazdasági elemzés és előrejelezés
Nemzetközi kereskedelempolitika
Nemzetközi kereskedelemtan
Nemzetközi üzleti kommunikáció
Fejlődésgazdaságtan
Nemzetközi fejlesztési intézmények
Nemzetközi pénzügyi menedzsment
EU regionális politika
EU nemzetközi fejlesztéspolitika
EU Economic Policies
EU projektmenedzsment
International Economics (Erasmus hallgatók számára)

Szak-, diploma és TDK témakörök