Makroökonómiai Tanszék

Makroökonómiai Tanszék
Department of Macroeconomics

Vezetője: Dr. Molnár Márk

Titkárság: Gréczi Natália
e-mail: Greczi.Natalia@gtk.szie.hu
telefon: +36-(28)-522-000 ext. 1951
 

Tanszék bemutatása, fő célkitűzései

A Makroökonómia Tanszék a képzés minden szintjén oktatja a Makroökonómia című tantárgyat és a hozzá kapcsolódó ismeretköröket magyar és angol nyelven. Folyamatosan korszerűsíti a tantárgyi tematikákat és tananyagokat. Részt vállal a TDK és diplomaterv konzultációkban, a doktori képzésben résztvevő hallgatók témavezetésében. Az oktatási tevékenységeken túl tudományos kutatómunkát végez, publikál és aktívan tevékenykedik a szakmai, tudományos és kari, egyetemi közéletben.

Speciális feladatok

A tanszék oktatói segítik a Mikroökonómia tárgy oktatását, gyakorlatvezetését, amennyiben ez munkaszervezési szempontból szükséges.

Oktatott tárgyak

Makroökonómia (BA, MA, PhD)
Gazdaságpolitika
Közösségi gazdaságtan
Többszektoros makrogazdasági modellek
Macroeconomics (BA; MA; PhD)

Szak-, diploma és TDK témakörök