Gazdaságelemzési Módszertani Tanszék

Gazdaságelemzési Módszertani Tanszék
Department of Methodology for Economic Analysis

Vezetője: Dr. Vinogradov Szergej

Titkárság: Gréczi Natália
e-mail: Greczi.Natalia@gtk.szie.hu
telefon: +36-(28)-522-000 ext. 2020

Tanszék bemutatása, fő célkitűzései

A Gazdaságelemzési Módszertani Tanszék alapvető feladata a gazdasági folyamatokkal kapcsolatos statisztikai és módszertani ismeretek oktatása, készségszintű elsajátíttatása. A társadalmi-gazdasági folyamatok számadatokkal való leírása, rögzítése, adatbázisok kialakítása, az adatok közötti összefüggések feltárása, elemzése, prognosztizálása, mely alapvető fontosságú a gazdasági döntéseket hozó szakemberek számára. Tanszékünk következetesen törekszik arra, hogy az általános statisztikai, gazdaságmatematikai és elemzési ismereteket a kor igényeinek megfelelő didaktikai eszközökkel, a gyakorlat által jelzett igényekhez igazodva és azokhoz alkalmazkodva, hasznosítható tudásanyag birtokába juttassa hallgatóit, amely segítségével a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképes helytállást biztosít. A Tanszék munkatársai folyamatosan törekednek arra, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon készüljenek önálló módszertani és gazdaságelemző tanulmányok. A Tanszék biztosítja a továbbképzés (pl. PhD) magas szintű módszertani hátterét.

Speciális feladatok

Ellátja az Intézethez kapcsolódó Gazdaságelemzési szak (BSc) akkreditálását, képzési, koordinációs feladatait, szervezi a záróvizsgáit.

Oktatott tárgyak

Statisztika I.
Statisztika II.
Statisztika
Gazdaságstatisztika
Statisztikai elemzések
Kutatásmódszertan
Kvantitatív módszerek (BA képzésben)
Többváltozós elemzési módszerek
Földhasználat
Társadalomkutatási gyakorlatok
Statisztikai programcsomagok alkalmazása
Gazdasági Matematika I.-II. (BA képzés)
Gazdaságmatematika (BSc képzés)
Kvantitatív módszerek (MSc képzés)
Szimuláció
Gazdaságelemzési módszerek (PhD) I-II.
Többváltozós elemzések a gyakorlatban

 

Szak-, diploma és TDK témakörök