Alkalmazott Informatikai Tanszék

Alkalmazott Informatikai Tanszék

Alkalmazott Informatikai Tanszék
Department of Applied Informatics

Vezetője: Dr. Szalay Zsigmond Gábor

Tanszék bemutatása, fő célkitűzései

Az Alkalmazott Informatikai Tanszék alapvető feladata a gazdasági folyamatokkal kapcsolatos informatikai ismeretek oktatása, készségszintű elsajátíttatása. Az információtudomány 1948-tól számított fejlődésében napjainkban lehatárolódott az egyik legsokoldalúbb szakterület az alkalmazott informatika. Mint a struktúrális tudomány (matematika, logika), az informatika is az élet és a tudomány valamennyi területén jelen van és a gyorsuló fejlődésnek megfelelőnek egyre több területen épül be. Így tanszékünk oktatási feladataiban is a tudományos és gazdasági életben való alkalmazhatóság alapkérdéseire helyezzük a hangsúlyt. Az alapképzésben a fő gondolati ív a szakdolgozat írás technikai alapjainak ismertetése: szövegszerkesztési, táblázatkezelési és internetes keresés, adatbázisok vonatkozásában. Szaktárgyak esetén a kívánt ismereti vonalnak megfelelően (pl. vállalati információs rendszerek, személyügyi informatika, turisztikai adatbázisok, online kommunikáció ) kerülnek oktatásra a vonatkozó ismeretek. Minden esetben a kor igényeinek megfelelő technikai és didaktikai eszközökkel, a szakmai gyakorlat által jelzett igényekhez igazodva és azokhoz alkalmazkodó módon oktatunk, hogy a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképesen hasznosítható tudásanyag birtokába juttasuk hallgatóinkat.

Tanszéki oktatás-támogató portál (Moodle): http://ait.gtk.szie.hu/oktatas/

Speciális feladatok

 • Oktatási és kutatási célú szerverek működtetése az egyetemen és szakmai partnereinknél.
 • A szerverekre építve oktatással és kutatással kapcsolatos informatikai szolgáltatások nyújtása.

Oktatott tárgyak

 • Adatbázis és hálózati ismeretek
 • Adatbáziskezelés és vállalati információs rendszerek
 • Gazdasági informatika
 • Gazdasági informatika (FSZ)
 • Információmenedzsment
 • Információs technológiák
 • Informatika és adatbáziskezelés alapjai
 • Prezentációs módszerek
 • Személyügyi informatika
 • Turisztikai informatikai alkalmazások
 • Üzleti informatika
 • Vállalkozásmenedzsment
 • Vezetői információs rendszerek

A Tanszék tagjai:

 • Dr. Bunkóczi László
 • Klárné Barta Éva
 • Dr. Kovács Árpád Endre
 • Opauszky Ágnes
 • Pásztor Márta
 • Pető István
 • Popovics Attila
 • Sójáné Dux Ágnes
 • Dr. Szalay Zsigmond Gábor

Külső munkatárs:

 • Csapó László Attila

Szak-, diploma és TDK témakörök