Intézeti bemutatkozó

Az Intézet tevékenysége

Az Intézet a közgazdaságtani, gazdaságpolitikai, gazdaságtörténeti, nemzetközi gazdaságtani, jogi, informatikai, valamint a módszertani tantárgyak oktatásának keretében a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására való felkészítésben, továbbá az azt szolgáló tudományos kutatásban és szaktanácsadásban felmerülő feladatait a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénnyel összhangban, az ESZMSZ, valamint annak kari kiegészítése előírásainak megfelelően az ISZMSZ-ben meghatározott keretek között látja el.

 

Az Intézet által nyújtott szolgáltatások

Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék:

  • A SZIE más szervezeti egységeinek, testületeinek, tisztségviselőinek felkérésére jogi tanácsadási feladatokat lát el.

Európai Dokumentációs Központ:

  • fogadja, nyilvántartja az érkező európai uniós írott és elektronikus dokumentumokat,
  • oktatási és kutatási célból rendelkezésére bocsátja azokat az érdeklődő kollégák és oktatók számára,
  • a dokumentumok rendszerezésével és feldolgozásával segíti az oktatási és kutatási tevékenységet.

Alkalmazott Informatikai Tanszék:

  • gondozza a Kar honlapját,
  • belső informatikai képzéseket valósít meg.